Zásady ochrany osobních údajů

Naším závazkem ve společnosti Erotické Relaxace Skrdlovice je chránit soukromí našich klientů a návštěvníků naší webové stránky. Při poskytování našich služeb si vážíme vaší důvěry a chápeme význam ochrany osobních údajů. Tato stránka "Ochrana osobních údajů" vám poskytuje podrobné informace o tom, jak sbíráme, používáme a chráníme vaše osobní údaje. Provádíme veškeré nezbytné kroky pro zajištění bezpečnosti a soukromí informací, které shromažďujeme od našich klientů a návštěvníků.

Poskytování osobních údajů je založeno na dobrovolnosti, ale v některých případech může být nutné pro využití určitých služeb našeho salonu. Tyto údaje mohou zahrnovat, ale nejsou omezeny na, jméno, kontaktní informace, představy o službě a další informace, které klient poskytne za účelem zajištění co nejlepších služeb. Respektujeme vaše právo na soukromí a nezpřístupňujeme vaše osobní údaje třetím stranám mimo kontext poskytování služeb, ani je nevyužíváme pro nevyžádanou komunikaci.

Zpracování a uchovávání osobních údajů

Zpracování osobních údajů se řídí přísnými pravidly a je prováděno pouze za účelem, pro který byly údaje poskytnuty, tedy pro zajištění služeb, o které klient projevil zájem. Osobní údaje jsou uchovávány v bezpečném prostředí a jsou chráněny před neoprávněným přístupem, změnou, zveřejněním či zničením. Používáme moderní technické a organizační opatření k zajištění nejvyšší úrovně bezpečnosti vašich osobních údajů.

Doba uchování osobních údajů je limitována na nezbytně nutné období pro poskytnutí požadovaných služeb nebo do doby, kdy klient požádá o jejich smazání. Klient má právo kdykoli požádat o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, vymazání nebo omezení zpracování, stejně tak má právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.

Kontaktní informace

V případě jakýchkoli dotazů nebo obav týkajících se ochrany vašich osobních údajů, neváhejte kontaktovat majitele Erotických Relaxací Skrdlovice, pana Dalibora Novotného. Kontaktní informace jsou uvedeny níže:

  • Jméno: Dalibor Novotný
  • Adresa: Forbesova 318/9, 602 00 Brno-střed, Česká republika
  • Email: [email protected]