Zásady ochrany osobních údajů

Tato stránka Zásady ochrany osobních údajů informuje naše klienty o tom, jak Erotické Relaxace Skrdlovice shromažďuje, používá a chrání jejich osobní údaje. Sdělujeme zde, jakou váhu přikládáme ochraně vašich informací a jaká práva máte v souvislosti s ochranou vašich dat.

Ochrana osobních údajů

Stránka Ochrana osobních údajů poskytuje informace o tom, jak Erotické Relaxace Skrdlovice sbírá, zpracovává a chrání osobní údaje svých klientů a návštěvníků. Vysvětluje práva klientů vztahující se k jejich osobním údajům a poskytuje kontaktní informace pro další dotazy.